Ostrzeżenie: Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK

Badania przedkliniczne na ograniczenie wzrostu ludzkiego raka okrężnicy  


RCD s.r.o.
Americká 632
252 29 Dobřichovice
DIČ: CZ47052511

WPŁYW PRODUKTU BIOCOL NA OGRANICZENIE WZROSTU LUDZKIEGO RAKA OKRĘŻNICY HCT (LINIA 116) U NAGICH MYSZYGłówny badacz: Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.
Eksperyment nadzorowany przez: RNDr. Marie Zadinová
Pomoc techniczna: Eleonora Wenclová, Milena Altnerová, Olga Tachecí
Kontrolowana przez: Ing. Jiřina Polívková, CSc.
Raport opracowany przez: Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc., RNDr. Marie Zadinová
Zaimplementowane w RCD s.r.o. dni 9.6.2005 - 18.8.2005

WPŁYW PRODUKTU BIOCOL NA OGRANICZENIE WZROSTU LUDZKIEGO RAKA OKRĘŻNICY HCT (LINIA 116) U NAGICH MYSZY1. Cel badania:

Celem prezentowanego badania było ustalenie działania przeciwnowotworowego w produktcie BIOCOL i jego wpływ na ograniczenie wzrost ludzkiego raka okrężnicy HCT (linia 116). W tym celu przeszczepiono komórki nowotworowe pod skórę nagich myszy.


2. Materiał i metody

2.1. Badanie substancji:

BIOCOL - substancja został dostarczony w postaci ciemnoczerwonego proszku. Rozcieńczono go zgodnie z zaleceniami zawartymi przez klienta. Roztwór przygotowano na świeżo tuż przed każdym podaniem, rozcieńcza się go wodą do picia i podaje się dziennie doustnie w dawce 250 mg / kg (w dawce 5 mg / 20 g) w objętości 0,2 ml / 20 g (10 ml / kg) masy ciała. Zwierzęta z grupy kontrolnej podawano dziennie , z taką samą objętością wody (0,2 ml / 20 g, 10 ml / kg masy ciała) do picia.


2.2. Linie nowotworowe

Ludzka linia komórek rakowych, raka jelita grubego (HCT-116) których użyto w doświadczeniu. Dostarczone został z Europejskiego Banku ECACC bankowego guza (European Collection of the Cell Cultures, CAMR, Salisbary, Wiltshire SP4 0JG, United Kingdom). Linia ta została pomnożona w hodowli tkankowej i nagim myszom podawano je podskórnie z 1x107 komórek nowotworowych wraz z 0,1 ml Matrigel - po prawej stronie każdej myszy.


2.3. Zwierzęta laboratoryjne

Użyto w doświadczeniu samice niespokrewnione nagich myszy, szczep CD-1; Masa ciała 18 - 20 g; sumie 32 zwierząt; 16 i 16 myszy doświadczalnych (dostarczane przez: AnLab s.r.o. Praha). Myszy trzymano w pudełkach z przepływem powietrza laminal KAT-f / SZ-1000 (AnLab s.r.o. Praha), sterylizowane promieniowaniem ST-1 diety (AnLab s.r.o. Praha).


2.4. Procedura eksperymentalna

Jeden dzień przed rozpoczęciem podawania substancji BIOCOL (dzień 0), krew pobrano od 3 myszy. Następnie po 24 godzinach od pobrania podano doustnie produkt BIOCOL grupie CD-1 i kontynuowano to przez 10 dni. Zwierzętą doświadczalnym podaje się 250 mg / kg produktu BIOCOL przez zgłębnik. 11 dnia, wszczepiono komórki nowotworowe do prawego boku nagim myszom w ilości 1 x 107. Po wszczepieniu komórek nowotworu kontynuowano podawanie produktu BIOCOL w grupie eksperymentalnej. W grupie kontrolnej podawano taką samą objętość wody pitnej przez zgłębnik w tym samym czasie. Eksperyment zakończył się w 36 dniu po rozpoczęciu doustne podawanie produktu. BIOCOL.


Grupa eksperymentalna:
P1 - 16 niespokrewnionym CD-1 szczep nagich myszy, rak okrężnicy - linia HCT 116 + podawano 250 mg / kg substancji BIOCOL.


Grupa kontrolna:
K1 - 16 niespokrewnionym CD-1 szczep nagich myszy, rak okrężnicy - linia HCT 116 + podawano wodę pitna


Wzrost guzów mierzono co trzeci lub czwarty dzień, objętości guza obliczano ze wzoru V = A x b2 x gatunk / 6, w którym a = długość nowotworu, b = szerokość guza. Myszy były również ważone co trzeci lub czwarty dzień. Eksperyment zakończył na 36 dniu po rozpoczęciu doustne podawanie produktu.


2.5. Ocenę eksperymentu

Ocena doświadczenia przeprowadzono w oparciu o porównanie krzywych wzrostu guza u zwierząt doświadczalnych w porównaniu do grupy kontrolnej. W trakcie trwania eksperymentu a pod koniec hamowania wzrostu eksperyment procent nowotworu -% TGI - obliczono na podstawie średniej objętości guza (% TGI = 1 - (Średnia objętość guza w grupie doświadczalnej / średnia objętość guza w grupie kontrolnej )) x 100. uzyskane oceniano statystycznie za pomocą testu Studenta nieparametryczny dwustronnego wyniki. W trakcie trwania eksperymentu a na PL eksperymentu dokumentację fotograficzną skuteczności terapii zostało w porównaniu z grupą kontrolną.


3. Wyniki i dyskusja

Wyniki są zestawione w tabelach 1 do 11 i na wykresach 1 do 9.

Grupa eksperymentalna: 16 niespokrewnionych nagich myszy szczep CD-1, rak okrężnicy - linia HCT 116 + podawano 250 mg / kg BIOCOL substancji.

Grupa kontrolna: 16 niespokrewnionych nagich myszy szczep CD-1, rak okrężnicy - linia HCT 116 + podawano wodę pitną.
Kompletne badania przedkliniczne w formacie PDF:PDF