Ostrzeżenie: Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK

Badania przedkliniczne na ograniczenie rozwoju ludzkiego raka okrężnicy


RCD s.r.o.
Americká 632
252 29 Dobřichovice
NIP: CZ47052511

WPŁYW PRODUKTU BIOCOL NA OGRANICZENIE ROZWOJU LUDZKIEGO RAKA OKRĘŻNICY HCT (LINIA 116) U NAGICH MYSZYGłówny badacz: Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.
Eksperyment nadzorowany przez: RNDr. Marie Zadinová
Pomoc techniczna: Eleonora Wenclová, Milena Altnerová, Olga Tachecí
Kontrolowana przez: Inż. Jiřina Polívková, CSc.
Raport opracowany przez: Doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc., RNDr. Marie Zadinová
Zaimplementowane w RCD s.r.o. dni 9.6.2005 - 18.8.2005

WPŁYW PRODUKTU BIOCOL NA OGRANICZENIE ROZWOJU LUDZKIEGO RAKA OKRĘŻNICY HCT (LINIA 116) U NAGICH MYSZY1. Cel badania:

Celem prezentowanego badania było ustalenie działania przeciwnowotworowego produktu BIOCOL i jego wpływ na ograniczenie rozwoju ludzkiego raka okrężnicy HCT (linia 116). W tym celu przeszczepiono komórki nowotworowe pod skórę nagich myszy.


2. Materiał i metody

2.1. Badanie substancji:

BIOCOL – substancja została dostarczona w postaci ciemnoczerwonego proszku. Substancję rozcieńczono zgodnie z zaleceniami podanymi przez klienta. Przygotowano świeży roztwór bezpośrednio przed każdym podaniem, rozcieńczony wodą pitną i podawano codziennie doustnie w dawce 250 mg / kg (w dawce 5 mg / 20 g) w ilości 0,2 ml / 20 g (10 ml / kg) masy ciała. Zwierzętom z grupy kontrolnej podawano dziennie, taką samą objętość wody pitnej (0,2 ml / 20 g, 10 ml / kg masy ciała).

2.2. Linie nowotworowe

W eksperymencie zastosowano ludzką linię nowotworową raka jelita okrężnicy (HCT-116). Została pozyskana z europejskiego banku nowotworów ECACC (European Collection of the Cell Cultures, CAMR, Salisbary, Wiltshire SP4 0JG, Wielka Brytania). Linia nowotworowa została namnożona w hodowli tkankowej, nagim myszom podawano podskórnie z 1x107 komórkami nowotworowych wraz z 0,1 ml Matrigel – na prawym boku każdej myszy.


2.3. Zwierzęta laboratoryjne

Do eksperymentu użyto niespokrewnione samice nagich myszy, szczep CD-1; Masa ciała 18 - 20 g; łącznie 32 zwierzęta; 16 myszy doświadczalnych i 16 kontrolnych (dostarczone przez: AnLab s.r.o. Praha). Myszy przechowywano w komorach laminarnych z przepływem powietrza KAT-F / SZ-1000 (AnLab s.r.o. Praha), karmiono sterylizowaną radiacyjnie dietą ST-1 (AnLab s.r.o. Praha).


2.4. Procedura eksperymentalna

Jeden dzień przed rozpoczęciem podawania substancji BIOCOL (dzień 0), pobrano krew od 3 myszy. Następnie po 24 godzinach od pobrania krwi podano doustnie produkt BIOCOL grupie CD-1 i kontynuowano to przez 10 dni. Zwierzętom doświadczalnym podano 250 mg / kg produktu BIOCOL przez zgłębnik. W 11 dniu wszczepiono komórki nowotworowe do prawego boku nagim myszom w ilości 1 x 107. Po wszczepieniu komórek nowotworowych kontynuowano podawanie produktu BIOCOL w grupie eksperymentalnej. W grupie kontrolnej podawano taką samą objętość wody pitnej przez zgłębnik w tym samym czasie. Eksperyment zakończono 36 dnia po rozpoczęciu doustnego podawania produktu BIOCOL.


Grupa eksperymentalna:
P1 - 16 niespokrewnionych nagich myszy szczep CD-1, podskórnie rak okrężnicy – linia HCT 116 + doustnie 250 mg / kg substancji BIOCOL.


Grupa kontrolna:
K1 - 16 niespokrewnionych nagich myszy szczep CD-1, podskórnie rak okrężnicy – linia HCT 116 + doustnie woda pitna


Wzrost guzów mierzono co trzeci lub czwarty dzień. Objętość rosnącego guza obliczano ze wzoru V = A x b2 x π / 6, gdzie a = długość guza, b = szerokość guza. Myszy były również ważone co trzeci lub czwarty dzień. Eksperyment zakończono 36 dnia po rozpoczęciu doustnego podawania produktu.

2.5. Ocenę eksperymentu

Ocenę eksperymentu przeprowadzono na podstawie porównania krzywych wzrostu guza u zwierząt w grupie eksperymentalnej w porównaniu do grupy kontrolnej. W trakcie trwania eksperymentu i pod jego koniec obliczono % hamowania wzrostu guza (proc. TGI) - dla średniej objętości guza (proc. TGI = 1 - (średnia objętość guza w grupie doświadczalnej / średnia objętość guza w grupie kontrolnej) x 100. Uzyskane wyniki oceniano statystycznie za pomocą nieparametrycznego dwustronnego testu t- Studenta. W trakcie trwania eksperymentu a na początku eksperymentu wykonano dokumentację fotograficzną skuteczności terapii w porównaniu z grupą kontrolną.

3. Wyniki i dyskusja

Wyniki przedstawiono w tabelach 1 - 11 i na wykresach 1 - 9.

Grupa eksperymentalna: 16 niespokrewnionych nagich myszy szczep CD-1, podskórnie rak okrężnicy – linia HCT 116 + doustnie 250 mg / kg substancję BIOCOL.

Grupa kontrolna: 16 niespokrewnionych nagich myszy szczep CD-1, podskórnie rak okrężnicy – linia HCT 116 + podawano wodę pitną.
Kompletne badania przedkliniczne w formacie PDF:PDF