Ostrzeżenie: Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK

Ginekologia i położnictwo Przerów, Czechy 2/2

Monitorowanie kliniczne skuteczności preparatu Penoxal 50 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy Przerów

Středomoravská nemocniční a.s. - o.z. Szpital Przerów

Dvořáková 1800/75, 751 52 Przerów, Czechy

Ordynator oddziału: Lek.med. Jarmila Repovská

Badanie preparatu koordynowała: Lek.med. Mária Aldhabbahová

 

Cel badania: Penoxal 50 w praktyce klinicznej

Celem było monitorowanie skuteczności preparatu Penoxal 50 w dawce 4 kapsułki na dobę przez 60 dni u pacjentek cierpiących na choroby onkologiczne.

Czas trwania badania: 21.4.2011 - 31.8.2011

 

Liczba monitorowanych pacjentek:

9 z diagnozą onkologiczną

Podział według diagnozy:

C 56 złośliwy nowotwór jajnika 7 pacjentek

C 54 złośliwy nowotwór macicy 2 pacjentki

Parametry kontrolne:wymioty i nudności
inne zaburzenia przewodu pokarmowego (biegunki, zaparcia, nudności, wzdęcia)
ból
neuropatia
ogólna kondycja

Okres oceny:

po 1 miesiącu stosowania, po 2 miesiącach

Zastosowane skróty:

0 bez zmiany
+ poprawa
- pogorszenie w monitorowanych parametrach

Nazwisko

Rok urodzenia

Diagnoza

Leczenie

Nudności

GIT

Ból

Neuropatia

1. miesiąc ogólna ocena

3.  miesiąc ogólna ocena

B.F

1949

C56

chem

+

+

0

++

0

+

B.V

1949

C56

chem

+

+

0

-

0

+

S.D.

1943

C54

chem,RT

0

+

+

0

0

+

Š.M.

1959

C56

chem

0

+

0

++

+

+

P.E.

1963

C56

chem

-

-

+

-

0

0

O.J.

1938

C56

chem

0

0

0

0

+

+

Z.D.

1949

C56

chem

0

0

0

+

0

0

V.L.

1949

C54

brachyTh

0

+

+

0

+

+

C.A.

1945

C56

chem

+

+

0

++

+

+

Wyniki:

Do monitorowania wybraliśmy 9 pacjentek z przebiegającym leczeniem onkologicznym. Monitorowaliśmy ich subiektywną ocenę wybranych parametrów. Ocena przedmiotowa (morfologia i markery onkologiczne) pozostawały w gestii onkologa ze względu na jednocześnie trwające leczenie onkologiczne.

Monitorowane parametry ocenialiśmy po 1 miesiącu stosowania i w 3 miesiącu.
Wybrane pacjentki w czasie przetwarzania parametrów jeszcze stosowały preparat.

Z 9 monitorowanych pacjentek u 4 wystąpił nawrót choroby podstawowej.
U 3 pacjentek z nawrotem doszło do wzrostu markerów onkologicznych CA 125, u jednej na nowo pojawiło się wodobrzusze, u jednej pacjentki – metastaza w pachwinie, u jednej pacjentki na nowo wystąpił obrzęk limfatyczny kończyny dolnej.

Z dostępnych informacji:

5 pacjentek miało obniżony marker onkologiczny CA 125

3 pacjentki miało podwyższone CA 125

1 nieznana

Uwaga: niniejsza ocena w stosunku do preparatu Penoxal nie jest do końca poprawna, ponieważ pacjentki jednocześnie poddano chemioterapii.

W okresie monitorowania u żadnej pacjentki nie odnotowaliśmy żadnych niepożądanych skutków ubocznych, u żadnej pacjentki nie doszło do reakcji alergicznej. Wszystkie pacjentki dobrze tolerowały stosowanie preparatu. Subiektywna ocena preparatu przez pacjentki była bardzo pozytywna.

Z 9 pacjentek zaledwie 2 pacjentki nie podały żadnej zmiany w monitorowanych parametrach. Pozostałe pozytywnie oceniały działanie preparatu, zwłaszcza ustąpienie zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego – nudności i zaburzeń neurologicznych – odczucie ciężkich nóg, mrowienie w kończynach dolnych, odczucie pieczenia skóry.

 

Łącznie 7 pacjentek z 9 monitorowanych podczas stosowania preparatu Penoxal 50 BG czuło się lepiej, były w lepszej kondycji ogólnej i lepiej tolerowały chemioterapię. 

Wniosek:

Preparat Penoxal 50 BG jako suplement diety można zalecić zwłaszcza  pacjentkom onkologicznym. Preparat jest dobrze tolerowany, nie wywołuje żadnych skutków ubocznych. Wspomaga poprawić ogólną kondycję pacjentki, a tym samym umożliwia również lepszą tolerancję terapii onkologicznej, poprawia ogólną jakość życia chorych na nowotwory.
B: Penoxal 50, 3 kapsułki / dzień

Ordynator oddziału: Lek.med. Jarmila Repovská

Badanie preparatu koordynowała: Lek.med. Mária Aldhabbahová