Ostrzeżenie: Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK

Produkcja substancji czynnej

Očkování mikroorganismu Očkování mikroorganismu

W pierwszej fazie produkcji, mikroorganizm wytwarza się jako szczep produkcyjny w laboratorium. Najlepsza z hodowli kolonii mikroorganizmów jest wybrana i pozostawia się ją na kilka dni. Wyhodowany materiał umieszczany jest w probówkach testowych, a następnie na płytkach laboratoryjnych, kolb Erlenmeyera. Za każdym razem w ściśle sterylnych warunkach. Kolejno wybrane i odpowiednio wyhodowane mikroorganizmy są przenoszone do fermentorów w celu wzrostu oraz osiągnięcia odpowiedniej wielkości, ten proces trwa kilka dni.


Pohled na fermentory a řídící jednotku Proces fermentacji Talaromyces purpurogenus jest objęty tajemnicą produkcji, która została opatentowana. Jest to złożony proces biotechnologiczny, który przekształca Talaromyces purpurogenus znajdujący się w fermentorze w rodzaj microfungi. Mikroorganizm jest bardzo wrażliwy, z uwagi na to konieczne są szczególne warunki wzrostu, takie jak: stała temperatura i odpowiednie pH i odżywianie, ciśnienie w zbiorniku oraz wystarczająca ilości doprowadzanego tlenu. Proces fermentacji jest bardzo skomplikowany, a jego zahamowanie na każdym etapie może prowadzić do zakończenia wzrostu. To dlatego cały proces fermentacji jest zarządzany i monitorowany poprzez technologię systemów sterowania, które rejestruje wszystkie zmierzone wartości w każdej sekundzie procesu produkcji. Sterylne środowisko jest niezbędne w trakcie całego procesu fermentacji celem uniknięcia zanieczyszczenia oraz degradacji produktu końcowego.


Pohled na fermentory Pohled na fermentory a miktrofiltrační zařízení Po zakończeniu etapu fermentacji, końcowy produkt przesącza się przez urządzenia filtracyjne. W pierwszym etapie filtracji produkt przechodzi przez prasę filtracyjną, która oddziela największe części mikroorganizmu- biomasę, odpady z części produkcyjnej. Odbywa się to w wirówce o wysokiej prędkości, która oddziela resztkową biomasę. Dzięki membranie do mikro filtracji następuje oddzielenie mikroskopijnych cząstek. Ostatnim etapem filtracji produktu jest nano filtracja. Następuje tu oddzielenie związków niskocząsteczkowych takich jak woda i proste sole z użyciem wysokiego ciśnienia, która daje bardzo małą ilość produktu końcowego w postaci ciekłej.

W zbiornikach fermentacyjnych produkt wzrasta do objętości kilku tysięcy litrów; po procesie fermentacji oraz filtracji produktu, jego wydajność to tylko kilka litrów.

Ostatnią fazą wytwarzania jest suszenie, które odbywa się w suszarni w wysokich temperaturach. Substancja zostaje wprowadzana do zbiornika suszarki przy użyciu urządzeń które rozpylają ją pod dużym ciśnieniem. Następuje faza suszenia w temperaturze od 150 do 250 °C. Końcowy produkt to ciemno czerwony proszek o odpowiednich cechach i właściwościach, innymi słowy BIOCOL.

Ogólnie rzecz biorąc, produkcja substancji czynnej jest bardzo wymagająca pod względem energetycznym, technologicznym i czasochłonna. Jednakże, jest przyjazna dla środowiska i praktycznie wolne od odpadów. Pozostałości grzybni stosuje się do przetwarzania glukozaminy, a pozostałą część wykorzystuje się w rolnictwie jako nawóz.


Opis poszczególnych etapów produkcji:

Kadzie fermentacyjne to duże zbiorniki z mieszadłem wykonane ze stali nierdzewnej z podwójnymi ścianami tak aby umożliwić ogrzanie lub schłodzenie. Zbiorniki fermentacyjne są wyposażone w czujniki do monitorowania całego procesu wytwarzania. Zmienne, takie jak temperatura, pH, szybkość mieszania, ilości tlenu i ciśnienia są monitorowane całą dobę. Cały proces jest zarządzany i kontrolowany przez system za pomocą specjalnych aplikacji IT. Fermentatory mają kilka wejść i wyjść: wloty powietrza, gorącej pary, wejście dla czynnika wzrostu i wyjście dla końcowego produktu. Wszystkie wejścia i wyjścia przed fermentacją są sterylizowane gorącą parą o temperaturze 130 ° C, aby uniknąć zanieczyszczenia i degradacji produktu.

Prasa filtracyjna to urządzenie używane do oddzielania substancji stałych (biomasy) od roztworu fermentacji; tworzą się one w bioreaktorze podczas fermentacji i nie są potrzebne w kolejnych etapach procesu produkcyjnego. Proces filtracji gromadzi części stałe z przefiltrowanego roztworu na specjalistycznej tkaninie filtracyjne. Prasa filtracyjna jest powszechnie stosowana w przemyśle winiarskim lub w oczyszczalni ścieków.

Wirówka do oddzielania ciał stałych, które nie zostały zebrane przez prasę filtracyjną, zwanych fragmentami biomasy używa się misy monolitycznej. Podczas wirowania siła odśrodkowa przyspiesza proces sedymentacji, oddzielania substancji stałej od cieczy. Substancja stała porusza się w wirówce w kierunku promieniowym i gromadzi się na ściankach misy, po czym jest ona "wypychana" (w odstępach czasu) przy pomocy sprężonego powietrza do naczynia.

W trakcie mikro filtracji rozdziela się części stałe substancji o wielkości od 0.01 do 10μm pod określonym ciśnieniem przez membrany filtracyjne. Mikro filtracja oczyszcza produkt do cząstek o wielkości bakterii. Urządzenie to jest powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, farmacji i metalurgii. Jest często stosowana jako proces wstępny nano filtracji.

Nano filtracja jest nowoczesną technologią filtracji. Membrany do nano filtracji, która jest przeprowadzana pod ciśnieniem, pozwalają na oddzielenie trudno dostrzegalnych cząstek rozmiaru 300 daltonów. Wielkość wydzielonych związków jest wyrażona w masie cząsteczkowej, a nie jednostek. Na tym etapie produkt zostaje zagęszczony do konsystencji, który jest odpowiedni do następnego etapu, czyli suszenia.

Suszarka to specjalistyczne urządzenie, które jest w stanie osuszyć produkt w bardzo szybkim czasie. Proces odbywa się w komorze do której rozpyla się substancję z dużą prędkością (18000 obrotów na minutę), suszenie zachodzi w temperaturze od 150 do 250 °C, wszystko po to aby preparat osuszyć zanim dotrze do ściany komory.