Ostrzeżenie: Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK

Szpital Uniwersytecki w Pilznie, Klinika Ginekologiczno-Położnicza

Klinika Ginekologiczno-Położnicza, Szpital Uniwersytecki, Wydział Lekarski Uniwersytetu Karola w Pilznie - Lochetín
Alej Svobody 80
323 00 Pilzno, Czechy

Ordynator: Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

Koordynator badania: MUDr. Vladimír Kokeš.

Czas trwania badania: Od 28.5.2009 do 22.3.2010

Liczba uczestniczących pacjentek: Monitorowano łącznie 120 pacjentek z ginekologicznym nowotworem złośliwym

Podział i liczba pacjentek zgodnie z wielkością dawki dobowej:

  • 70 pacjentek po leczeniu choroby nowotworowej w pełnej remisji choroby – 2 kapsułki na dobę
  • 32 pacjentki po leczeniu choroby nowotworowej o podwyższonym ryzyku – wzrost markerów TU, z rozpoznaniem histologicznym high-risk w poprzedniej chorobie lub niejasnym rozpoznaniem przedmiotowym niewymagającym na razie leczenia onkologicznego – 3 kapsułki na dobę
  • 18 pacjentek z objawami wznowy lub progresji choroby bądź z aktualnie trwającym leczeniem onkologicznym – 4 kapsułki na dobę


podział pacjentek zgodnie z diagnozą choroby:

C 52 Złośliwy nowotwór pochwy 1 x
C 53 Złośliwy nowotwór szyjki macicy 33 x
C 54 Złośliwy nowotwór macicy 46 x
C 56 Złośliwy nowotwór jajnika 37 x
C 57 Złośliwy nowotwór jajowodów 3 x
Łącznie 120 x


Wyniki:

Przeważająca liczba pacjentek pozytywnie oceniała swoje odczucia i działanie podawanego suplementu diety Penoxal.
U większości pacjentek nie odnotowano żadnych działań niepożądanych, pacjentki dobrze się czuły. Nie doszło do reakcji alergicznej, u większości pacjentek poterapeutyczne przedmiotowe rozpoznanie było ustabilizowane. Kilka pacjentek donosiło jednocześnie o poprawie odporności odnośnie do odporności na choroby wirusowe. Pacjentki miały dobrą kondycję w trakcie stosowania produktu. Jedna pacjentka informowała o poprawie dotychczasowych zaburzeń jelitowych.

Zdarzenia niepożądane w trakcie stosowania preparatu Penoxal:

  1. 1. U jednej pacjentki w trakcie zażywania doszło doprogresji choroby powstała skórna metastaza w pępku.
    Była to 45-letnia pacjentka z mięsakokrakiem jajnika – o wysokim stopniu złośliwości histologicznej. Stosowała dawkę 3 kapsułki/dobę.
  2. 2. Raz doszło do nawrotu choroby i powiązanymi z tym wymiotami u 54-letniej pacjentki z diagnozą: Poważny gruczolakorak jajnika – tak samo o wysokim stopniu złośliwości histologicznej, przy dawce 4 kapsułki/dobę.
  3. 3. Jedna pacjentka z diagnozą gruczolakorak macicy, stosująca 4 kapsułki/dobę, informowała o zaburzeniach jelitowych w postaci biegunki. Po zmniejszeniu dawki dobowej do 2 kapsułek/dobę zaburzenia złagodniały.

Obie cytowane pacjentki, u których stwierdzono nawrót lub progresję choroby, cierpiały na wysoko agresywny i o wysokiej złośliwości histologicznej typ choroby nowotworowej.

Podsumowanie:

U pozostałych 117 pacjentek nie odnotowano, jako podano wyżej, żadnych negatywnych odczuć ani zaburzeń. Wszystkie te pacjentki były zadowolone z preparatu i oceniały go pozytywnie. Działanie badanego preparatu Penoxal. Grupa pacjentek nie była zupełnie zgodna, ponieważ okres stosowania preparatu nie był tak samo długi.

Pilzno, 22.03.2010

MUDr. Vladimír Kokeš
koordynator badania
MUDr. Vladimír Kokeš

 

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.
ordynator kliniki

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

Fakultní nemocnice